Att tänka på vid dödsfall i Nacka

Det spelar ofta ingen roll om den avlidne var väldigt gammal, om den avlidne var sjuk eller om ett dödsfall var väntat inom en snar framtid. För när bortgången väl inträffar och man helt plötsligt mister sin nära anhöriga slår händelsen till hårt och tungt. 

Samtidigt som man befinner sig mitt en känslostorm och ska bearbeta sorg och smärta finns det många praktiska saker som måste anordnas med i samband med dödsfallet.

Vad ska jag tänka på?

Att där och då komma ihåg alla dessa praktiska saker är för många omöjligt. I de allra flesta fall har man inte ens någon aning om vad som faktiskt måste ordnas och tas itu med. Det är då denna lista är så värdefull att ha!

 

  • Informera de nära anhöriga 

De som först och främst måste få reda på att ett dödsfall skett är den avlidnes närmsta anhöriga, samt om det finns några som är delägare i dödsboet. Till nära anhöriga räknas make/ maka, syskon, barn, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. Svåger, svägerska och syskonbarn räknas även de som nära anhöriga. 

 

  • Ta hand om djuren

Om du har en nära anhörig som avlidit i Nacka är det viktigt att du i nästa steg ser till att ta hand om de djur som denne person hade, det vill säga om det fanns några djur med i bilden. Djuret måste få ett nytt hem och dennes behov måste tillgodose. Framförallt bör du se till att djuret kommer i säkerhet. 

 

  • Beställ dödsinfallsintyg

Du bör även se till att beställa ett dödsinfallsintyg från Skattemyndigheten. Detta är bland annat nödvändigt för att ni ska kunna utföra bankärenden och liknande i den avlidnes namn. 

 

  • Planera begravning och avsluta försäkringar, avtal och konton

Sist men inte minst är det dags att ta kontakt med en begravningsbyrå i Nacka för att börja planera begravning och ceremoni. Du bör även se till att kontakta det försäkringsbolag som den avlidne hade sin försäkring hos, avsluta bankkonton och ta itu med möjliga överföringar, samt avsluta olika avtal och abonnemang.

man-på-väg-mot-himmlen

© 2022 Nackabegravning.se